Avís Legal

AVÍS LEGAL

En el compliment del deure d’informació regulat per l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic titularitat de:

Alèxia Bono Vilar, amb NIF 47657274D, amb domicili profecional al C/ General Prim, 4, CP 08720, Vilafranca del Penedès. Tel. 938 18 04 77 o en l’email: info@petiteetjolie.com

El present avís legal regula l’ús del Servei d’aquest portal d’Internet.

USUARIS

A l’accés, navegació i / o ús d’aquest portal, www.petiteetjolie.com(Alèxia Bono Vilar), s’accepta les condicions d’ús que s’exposen en el present document. La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest. Havent de ser llegides i acceptades cada vegada que s’utilitzi aquest portal, ja que aquest pot patir modificacions. L’usuari també ha de llegir atentament les corresponents condicions particulars i acceptar si s’escau si fossin igualment d’aplicació les condicions generals de contractació i altres normatives complementàries vigents. Mitjançant el Portal, aquest facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts posats a disposició pel mateix o per tercers.

PROTECCIÓ DE DADES

www.petiteetjolie.com (Alèxia Bono Vilar), compleix amb el que estableix la normativa vigent de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i altres disposicions aplicables. Havent-se adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. Per això, d’acord amb l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que les seves dades podran ser incorporades en un fitxer “Clientes y/o Proveedores” declarat a l’AGPD, la finalitat és comercialitzar en www.petiteetjolie.com productes de moda, etc, realitzar pagaments, devolucions, fer-li arribar ofertes i promocions i gestionar el bloc d’aquesta web; així com sota les condicions definides, en la seva política de privacitat publicada a la URL https://www.petiteetjolie.com. En qualsevol moment l’usuari podrà exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, de forma gratuïta, enviant un email a: info@petiteetjolie.com o enviant per correu la seva sol·licitud a: www.petiteetjolie.com (Alèxia Bono Vilar) C/ General Prim, 4, CP 08720, Vilafranca del Penedès.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES

www.petiteetjolie.com (Alèxia Bono Vilar), no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar en transmissió fortuïta de virus informàtics, errors de continguts, falta de disponibilitat temporal del portal, etc.